Współpraca

MECENASI Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna  świadczy usługi w następujących formach:

  • kompleksowej obsługi prawnej
  • prowadzenia indywidualnych spraw (na podstawie jednorazowego zlecenia)
  • udzielania porad prawnych

 
Kompleksowa obsługa prawna jest przewidziana dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bowiem zapewnia ona ciągłe i pełne zaspokajanie potrzeb Klienta na usługi prawnicze. Obejmuje doradztwo prawne uwzględniające potrzeby Klienta i zastępstwo procesowe. Kompleksową obsługą Klienta zajmuje się stale, w zależności od potrzeb, jeden lub kilku radców prawnych.
Stała obsługa realizowana jest zarówno w trakcie obecności w siedzibie Klienta jak też poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny i faksowy. Klient może korzystać z usług prawniczych w sposób najbardziej efektywny, w zależności od potrzeb.
 
Prowadzenie indywidualnych spraw na zlecenie jest najkorzystniejsze dla Klientów, którzy potrzebują pomocy prawnej w określonej sprawie, w tym do prowadzenia sporu sądowego.
 
Porady prawne udzielane są w siedzibie Kancelarii. Koszt udzielenia porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Formy rozliczeń
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych negocjacji z Klientem, zależnie od przyjętego systemu rozliczeń:

  • System wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia określana jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy. W przypadku stałej obsługi prawnej system ten zapewnia gotowość do świadczenia pomocy prawnej oraz niezmienność wynagrodzenia w przypadku różnicy potrzeb i zakresu obsługi prawnej w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
  • System rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy  obsłudze prawnej, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac. Klient otrzymuje zestawienie godzin pracy i wykonanych czynności.
  • System mieszany – wynagrodzenie ryczałtowe jest łączone z wynagrodzeniem godzinowym. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego ustalana jest za określoną ilość godzin obsługi prawnej  miesięcznie, a po przekroczeniu limitu dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.
Wróć do strony głównej